Koll på läget sedan 1937

Från 30-talets svenska folkhem, genom trångboddhet, industrialisering och bostadskris, fram till vår tids digitaliserade bostadsaffär.

Allt började med Eric