Ägarnas roll i framtiden?

- mäklare eller mäkla själva?

Ägarnas roll börjar förändras. Idag är det inte självklart att en representant mäklar själv eller ens är mäklare. Hur ser ägarnas roll ut i framtiden?

Anna Jeansson, Representant, Västervik

»Jag tror att ägarens roll kommer att förändras rejält i framtiden. Vi ser redan att det blir mer och mer vanligt med ’renodlade’ ägare som inte jobbar med mäkleri utan fokuserar helt på att leda och utveckla företaget. Jag tror att det är helt avgörande i framtiden för att kunna ta en plats på marknaden i en allt mer ökande konkurrens inom branschen.«

Ulf Brotö, Representant, Malmköping

»Mäklartjänsten utvecklas hela tiden och blir allt mer komplicerad. Fler tilläggstjänster sjösätts i kriget om marknadspositionerna och kraven på medarbetaren ökar. I framtiden behövs helt säkert ett mer disciplinerat arbetssätt och tydligare butiksstrukturer. Detta i sin tur kräver en starkare och än mer professionell ledning. Framtidens ägare är nog just ägare och företagsledare.«

Elisabeth Mattsson-Barkman, Representant, Uppsala

»Jag har själv valt att inte mäkla och det tror jag blir allt vanligare. Många värderar livskvalitet i sitt eget liv i högre utsträckning än tidigare, plus att de inser att personalen är vårt viktigaste kapital och att den måste komma i första hand. Vi går mot tuffare tider och ännu hårdare konkurrens, då gäller det att vårda både företaget och personalen.«

Fler mäklarhistorier