Arvet efter Lundgren

och steget in i framtiden

Efter Eric H Lundgrens död 1957 har Svensk Fastighetsförmedling gått igenom många olika faser. Nya ledare har ställts inför sina egna utmaningar på samma grundtema: Hur ska vi som företag på bästa sätt dansa i takt med samtiden?

Redan i början av kedjans historia skapar innovationer oro inför framtiden. När Eric H Lundgren i slutet av 60-talet köpte in dåtidens modernaste teknik besökte en journalist kontoret och skrev sedan en artikel med rubriken: ”Kan en dator ersätta människan?

Digitaliseringen

Under 2000-talet har den frågan åter blivit aktuell i och med med digitaliseringen. YouTube, Facebook, Instagram och andra sociala medier har gett bobutikerna nya sätt att kommunicera med kunderna. Hemsidan svenskfast.se når många svenskar. Annonseringen har flyttat ut på nätet samtidigt som VR, virtual reality, och annat gör att kunderna i dag har lättare att sovra bland alla visningar.

När man pratar om digitalisering blandas det ofta samman med sociala medier. För mig är digitalisering något mycket större och den påverkar vår bransch mycket. Allt som är tekniskt möjligt att göra i en mobiltelefon kommer också att göras där i framtiden. Även när det gäller bostadsaffären”, säger Tanja Ilic som 2015 tog över som vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Hade grundaren Eric H Lundgren levt i dag kunde han ha suttit hemma och i stället för finsnickeri och smalfilm pillat med prototyper av digitala glasögon eller appar som gör att kunderna med hjälp av sina telefoner kan testmöblera tomma lägenheter. En nyhet som kanske skulle göra honom lite överraskad är de lågprisalternativ, där kunden själv sköter visningen, som numera finns på den svenska marknaden.

Det är kunderna som bestämmer och när deras krav på oss förändras måste vi vara lyhörda och snabbfotade.
Tanja Ilic

De är inget grundläggande hot mot branschen, säger Tanja Ilic. Däremot är hon övertygad om att yrket fastighetsmäklare kommer att förändras: ”Det är fortfarande så att bostadsaffären för de allra flesta är den största affär de gör i livet. Då behövs en fastighetsmäklare som stöd i processen. Men det kanske kommer att vara genom en annan typ av tjänster än vad vi erbjuder i dag. Vad vi som företag tror och tycker spelar egentligen ingen roll. Det är kunderna som bestämmer och när deras krav på oss förändras måste vi vara lyhörda och snabbfotade.

Hon får medhåll även av en legendar. Bo Strand, som började på Svensk Fastighetsförmedling 1946 och arbetade nära Eric H Lundgren i många år, ser digitaliseringen som en stor tillgång.
Men det krävs mänsklig kontakt som kan förmedla känslorna i bostadsaffären”, säger han.

Den bästa bostadsaffären

Svensk Fastighetsförmedling är i dag det största fristående bolaget i branschen. De stora konkurrenterna har egentligen mäkleriet som sidotjänst till sin bankverksamhet. Det ger Svensk Fastighetsförmedling en stor fördel. Att det finns ett enda fokus: att erbjuda kunderna den bästa bostadsaffären.

Den speciella ägarmodellen gör att smarta och nytänkande initiativ från lokala entreprenörer kommer allas till nytta, till skillnad från bolag som präglas av trubbig toppstyrning. Balansen mellan entreprenörskap och det starka varumärket har varit avgörande sedan Eric H Lundgrens tid och kommer att så vara även i framtiden.

Man kan fråga sig vad ett företag som lyckats vara framgångsrikt i 80 så omvälvande år har för minsta gemensamma nämnare genom alla tider. Kanske förmågan att kunna verka i takt med sin tid, med kundens behov för ögonen, oavsett om han eller hon tar hjälp av mäklarprospekt eller VR-glasögon.

Tanja Ilic - Svensk Fastighetsförmedlings VD 2015-

Tanja Ilic – Svensk Fastighetsförmedlings VD 2015-

Värderingar och ledarskap kommer att vara utslagsgivande framöver. Vår kultur, SF-andan, är det viktigaste vi har. Engagemang, omtänksamhet och affärsmässighet genomsyrar hela vår verksamhet och varje enskilt kundmöte. Vår gemensamma förmåga att tänka nytt kommer leda oss framåt. Det är det som får våra medarbetare att vilja stanna och framför allt vet man från massor av studier att stark kultur också driver försäljning”, säger Tanja Ilic.

För även om mycket har hänt sedan Svensk Fastighetsförmedling grundades 1937 tror legendaren Bo Strand att ”Chefen” även i dag skulle känna sig hemma i sitt företag.
Han var väldigt intresserad av tekniska nyheter, men tillämpade dem på sitt eget sätt. Lundgren efterapade ingen, men andra apade efter honom.

Fler mäklarhistorier