Bo Strand

- medarbetare sedan 1946

Som 16-åring började han som kontorsbud på Svensk Fastighetsförmedling. Idag ägnar han fortfarande stor del av sin tid åt företaget. 

”Det är ett kall”

Med en lön på 45 kronor per månad var det Bosses uppgift att städa, vässa pennor, ändra almanacksbladen och se till att varje skrivbord hade allt det behövde. Han skötte också postgången och budärenden av olika slag. Och en av de allra viktigaste uppgifterna var kontakten med företagets grundare Eric H. Lundgren.
– Eftersom Lundgren hade sitt kontor hemma i sin lägenhet hade jag som uppgift att varje dag köra all korrespondens, post, blanketter som skulle skrivas under och allt annat som han behövde. Det kunde bli många vändor under en arbetsdag, berättar Bosse.

Ingav stort förtroende

Bosse kallade Lundgren för »chefen« och att säga du var otänkbart. Detta trots att Bosse var en av dem på kontoret som hade mest kontakt med Lundgren. Efter många års kontakt med både Lundgren och hans husföreståndarinna Güro, sedermera också hustru, blev Bosse nästan som en son i huset. Bosse uppskattade den visionär som Lundgren var – att han visste precis hur han skulle driva sitt företag och vad han hade för mål.
– Jag tycker också att Lundgren ingav ett stort förtroende och jag uppskattade att han, trots sin ställning, vågade lyfta fram sina egna misstag och ta sig själv som varnade exempel inför andra människor.

Bo Strand fick tidigt en känsla för Svensk Fastighetsförmedling och några tankar på att sluta fanns inte. Ekonomiansvarig, vice vd, organisationschef och regionkonsult är några av de uppgifter Bosses meritlista visar.
– När Lundgren gick bort kände jag, tillsammans med flera andra, ett stort ansvar och det blev naturligt att stanna kvar.
Bosse var en av dem som var med och fick företaget på fötter igen. En av de viktigaste händelserna i företagets historia anser han vara den sf-anda som skapades i och med att kontakten mellan huvudkontoret och kontoren blev tätare och att sektionerna skapades i slutet av femtiotalet.

Håller historien levande

Fortfarande idag är Bosse högst aktiv i verksamheten, inte minst genom hans engagemang när det gäller att bevara kedjans historia. Han är ofta med och berättar om företagets historia när nya medarbetare introduceras i kedjan. Han har dessutom en rad anekdoter att förgylla berättandet med. Hemma hos Bosse finns en mängd saker han tagit tillvara på under årens lopp. Där finns korrespondens, trycksaker, annonser, bilder och till och med Lundgrens portfölj – saker som alla tillför något i bilden av företagets historia.
– Jag ser det som ett kall att hålla historien om Svensk Fastighetsförmedling levande, avslutar Bosse.

Fler mäklarhistorier