Det gemensamma konceptet

- varför är det så viktigt?

Det gemensamma konceptet är mer än en skylt ovanför dörren – varför är ett gemensamt koncept så viktigt?

Catharina Persson, Representant, Ystad

»Vårt koncept är utvecklat i samverkan med kunniga och kreativa människor. Att dela erfarenheter, arbetssätt, marknadsföringsmateriel och säljverktyg, skapar förutom samhörighet och nytänkande ett starkt varumärke. Det innebär att våra kunder ska kunna förvänta sig samma service och hjälp, oavsett vilken butik i landet som besöks. Dessa faktorer inger trygghet för både medarbetare och våra kunder.«

Erik Carlborg, Representant, Farsta

»Det gemensamma konceptet gör att vi kan jobba enhetligt. Ett arbetssätt där vi agerar likvärdigt skapar hög kvalitet i vår tjänst och gör att vi löpande kan arbeta med produktutveckling. Vår organisationsform gör också att man som ägare alltid är med i diskussionerna kring nya beslut. Även om jag inte sympatiserar med beslutet – så har jag förstått för- och nackdelarna.«

Jenny Larsson, Fastighetsmäklare, Skövde

»Fördelarna med det gemensamma konceptet är att våra kunder upplever oss som en stor, trygg och professionell aktör på marknaden, bland annat för att vi har ett enhetligt materiel och bra marknadsföring. I det gemensamma konceptet ligger även ett enhetligt bemötande av våra kunder.«

Fler mäklarhistorier