Håkan Hellström

- ordförande 1998–2000 och 2001–idag

Håkan Hellströms karriär som mäklare och representant inom Svensk Fastighetsförmedling började 1991. Han var en av dem som lämnade Fastighetsbyrån för att få möjlighet att driva egen verksamhet. Idag driver han, tillsammans med en kompanjon, flera butiker. Håkan blev tidigt engagerad i verksamheten, först i sektionsstyrelsen, sedan som styrelseledamot och 1998 fattade han ordförandeklubban.

”Idag kombinerar vi föreningskänsla med affärsmannaskap”

– Jag är stolt över att ha varit med och genomfört ett antal obekväma beslut som visat sig leda kedjan i rätt riktning, säger Håkan Hellström, representant och ordförande i kedjan under två perioder.

Odiskutabel drivkraft

– Mitt mål i styrelsen var att få en struktur i verksamheten och samla de viljor som drog åt olika håll. Det som varit viktigt är insikten att kedjan består av en grupp starka entreprenörer som lägger stor vikt vid att få bestämma själva och som inte alltid har samma mål.

Drivkraften i detta är odiskutabel och för Håkan var målet lika självklart, nämligen att utan att förstöra drivkraften få alla att gå mot samma mål och uppträda i enlighet med ett starkt varumärke. Håkan har varit med och drivit igenom en rad mer eller mindre populära projekt men som han visste skulle föra verksamheten framåt, vilket ju bevisas genom att kedjan ökade sin försäljning. Håkan har varit med och tillsatt flera nya vd:ar varav Tina Dellham Carlén var kedjans första kvinnliga vd.
– Tina var en modig vd som vågade slakta vissa heliga kor. Under hennes tid förflyttade vi oss från att ha varit en kamratförening till en affärsdrivande verksamhet. Hon hade kraften att genomföra en kulturförändring som är en viktig del av det som är företagets position idag. Men det var också en turbulent period vilket gjorde att när Peeter Pütsep anställdes som vd, hade han inledningsvis som främsta uppgift att bygga upp förtroendet för ledningen och att skapa affärer. Vilket jag tycker han lyckades med. Han fortsatte förändringsarbetet, och tillsammans med personalen skapade en stark gemensam vision och presenterade en ny och modern grafisk profil. Detta tillsammans med en rad andra aktiviteter förstärkt ytterligare vårt varumärke, och gav oss ett kraftfullt avstamp in i framtiden.

Kedjans bästa

När Håkan ser tillbaka känner han sig stolt över att ha varit med och förändrat många gamla synsätt samt genomfört ett antal obekväma beslut.
– Jag har alltid haft kedjans bästa för ögonen, att varje beslut ska föra verksamheten framåt. Jag tycker också att vi idag på ett bra sätt lyckas kombinera den föreningskänsla som finns i organisationen med affärsmannaskap och ett modernt ledarskap, avslutar Håkan.

Fler mäklarhistorier