Mäklarhistoria

VR - Virtual Reality och AR - Augmented Reality

Arvet efter Lundgren

Efter Eric H Lundgrens död 1957 har Svensk Fastighetsförmedling gått igenom många olika faser. Nya ledare har ställts inför sina egna utmaningar på samma grundtema: Hur ska vi som företag på bästa sätt dansa i takt med samtiden? Redan i början av kedjans historia skapar innovationer oro inför framtiden. När Eric H Lundgren i slutet […]

Läs hela historien här
Tredje sektionen i Karlskrona 1968

Rekordår och rivalitet

Det är nu sextiotal. Ekonomin växer med över fyra procent per år och det talas om ”full sysselsättning”. Ungdomarna blir tonåringar, Beatles delar scen med Trio me’ Bumba och världspolitiken kommer in i Sverige i form av Vietnamdemonstrationer. Svensken är numer en stadsbo. Inflyttningen till storstäderna har gjort bostadsbristen till ett allvarligt problem. När statsminister […]

Läs hela historien här
Svensk Fastighetsförmedlings Rikskongress i Linköping 1964

Utveckling och utmaning

Välkommen till en ny tid, när Sverige blir ett av världens rikaste länder, vi slutar bo i tvåfamiljshus och drömmer om en tv-apparat till vardagsrummet. 1950-talet är årtiondet då det minskande jordbruket till slut blir en riktigt liten del av vår ekonomi. I stället jobbar vi i den allt större offentliga sektorn. Sverige blir modernt och exporten växer.

Läs hela historien här
Middagssamling för Svensk Fastighetsförmedling

Pionjäråren

Per-Albin Hansson styr Sverige, inte sällan från sitt radhus i Ålsten. En bostad som blir allmänt känd bland svenskarna och kommer att förknippas med statsministerns vision om Folkhemmet. Statistik från 1945 visar att över hälften av svenskarna lever på landsbygden i trånga bostäder. De flesta har ingen toalett och många saknar el eller vatten. Men […]

Läs hela historien här