Rekordår och rivalitet

1965–1979

Det är nu sextiotal. Ekonomin växer med över fyra procent per år och det talas om ”full sysselsättning”. Ungdomarna blir tonåringar, Beatles delar scen med Trio me’ Bumba och världspolitiken kommer in i Sverige i form av Vietnamdemonstrationer.

Svensken är numer en stadsbo. Inflyttningen till storstäderna har gjort bostadsbristen till ett allvarligt problem. När statsminister Tage Erlander 1966 av en journalist får frågan om vad ett ungt par utan bostad ska ta sig till svävar han på målet. Det måste byggas nya hem, och det fort. Med miljonprogrammet ska bostadskön bort med rationell och effektiv byggnation. Men allt är inte höghus i Skärholmen, Landala, Rosengård och Jordbro. Den vanligaste hustypen under miljonprogrammet har faktiskt bara tre våningar och småhus är en viktig andel av de nya bostäderna. Den som inte vill hyra kan bygga ett småländskt kataloghus, kanske med mysigt mexitegel, som för tankarna lite till den spanska miljö man sett under sin första charterresa söderut.

Det råder goda tider och SF-anda

Den svenska framstegsandan är också Svensk Fastighetsförmedlings. Åren med Eric H Lundgrens hårt centraliserade kontroll är över. Svensk Fastighetsförmedlings kontor runt om i landet är nu fristående egna företag som har allt större inflytande. Här råder SF-anda. Hjälpsamhet, lojalitet och goda kontakter mellan representanterna ska ta företaget framåt. Familjerna deltar när mäklarna har personalfester och när en mäklare förskingrar jättesumman 150 000 kronor – sju årslöner för en tjänsteman – går alla representanter in med pengar för att rädda kedjan. Bostadsaffärer där mäklarkontoren samarbetar ska bidra till att göra Svensk Fastighetsförmedling ekonomiskt framgångsrikt igen.

1970-talet blir omvälvande för bostadsmäklarna. En ny lag introducerar ”dolda fel” som begrepp. Annonsering och reklam blir allt viktigare. Svensk Fastighetsförmedling anställer sin första marknadschef som använder upparbetade presskontakter för att skapa publicitet till företaget. Mäklarna förväntas bli effektivare. Deras statistik fingranskas och de får krav på sig att leverera omsättning utifrån vad deras geografiska marknader borde kunna ge.

Efter 60-talets marschfart växlar Sverige ned. Skattetrycket når 50 procent. Arbetslösheten och inflationen stiger. Finansminister Gunnar Sträng stramar åt ekonomin och världen genomlever oljekris. Bostadsbristen är bortbyggd och fler villor uppförs i stället.

Svensk Fastighetsförmedling expanderar

Mäklaren skulle se ut så här på 1970-talet - Torr-Torkel

Så här skulle mäklaren se ut på 1970-talet

Det är goda tider för fastighetsmäklare. Svensk Fastighetsförmedling expanderar med 46 kontor det här årtiondet. 1979 har kedjan 159 kontor – och nu har dess mäklare sent omsider startat verksamhet även i storstäderna. Det behövs. Konkurrensen har ökat och 1966 har Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå bildats. Genom att snabbt kapa åt sig marknadsandelar tar Fastighetsbyrån i början av 1970-talet tätpositionen som landets största mäklarkedja. Några av Svensk Fastighetsförmedlings mäklare lämnar kedjan för den nya konkurrenten med sin starka, tydliga företagskultur.

Medan Sverige omvandlades till ett nytt land går Svensk Fastighetsförmedling från snabb och visionär till mogen och mätt. Mellan 1959 och 1976 har den samlade mäklarprovisionen stigit med 2 800 procent. Nu har uppstickaren från sparbanksrörelsen gjort att Svensk Fastighetsförmedling måste kämpa i underläge. Och nu väntar ett 1980-tal av pop, pastellfärger och hög puls.

Fler mäklarhistorier