Sven Wass

- VD 1966–1982

Sommaren 1939 svarade Sven Wass på en annons där Svensk Fastighetsförmedling sökte ”yngling intresserad av kontorsarbete”. Två decennier senare var han vd för företaget.

”Jag arbetade alltid för att höja mäklarkårens status”

Sven Wass är den som följt Svensk Fastighetsförmedlings utveckling under längst tid. Han var med från starten, sånär som på de två första åren. Att arbeta med och för Eric H. Lundgren var med all säkerhet en upplevelse, kanske inte enbart positiv. Sven anser att Lundgren inte var den allra bästa ledaren, men han var en visionär och en entreprenör som visste hur han skulle nå dit han ville.
– Han var lite väl inbunden för att bli en riktigt bra ledare. Han visade sig sällan och hade i princip ingen personlig kontakt med kontoren.

Det var dock något Sven valde att ändra på. Redan medan Lundgren levde tog Sven initiativet till att åka runt och besöka kontoren ute i landet. Något som skapade misstänksamhet hos några få då de inte var vana vid besök från huvudkontoret. De allra flesta representanterna kom ändå att uppskatta besöken med tiden då de förstod att det var av godo för både dem och kedjan.

Säkerställa framtiden

Sven Wass, VD 1966-1982

Sven Wass, VD 1966-1982

Efter Lundgrens bortgång blev Sven tillfrågad om han ville åta sig direktörskapet, vilket han gjorde, och vid bolagsbildningen var Sven den som helt naturligt fick ta på sig vd-rollen. Det som var allra viktigast för Sven som kedjans ledare var att säkerställa Svensk Fastighetsförmedlings framtid genom att lösa ägarfrågan. Förutom det anser Sven att sektionsbildningarna var det allra viktigaste som hände under hans tid och dessutom helt avgörande för kedjans framtid.
– Sektionerna bidrog till att skapa en demokratisering som inte fanns tidigare. Nu fick alla representanter en tydlig roll och inte minst något att säga till om och företaget kunde utvecklas genom den inneboende styrka som fanns hos alla.
– Utan beslutet att starta sektionsbildningarna 1957 hade nog inte företaget funnits i den form det gör idag, menar Sven.

Höja statusen på yrket

Sven hade två hjärtefrågor under sin tid som vd. Dels ville han skapa en enad mäklarkår, dels höja mäklarens status.
– Min ambition var att ena hela mäklarkåren och skapa ett gemensamt organ som skulle fungera som remissinstans vid till exempel lagstiftningsfrågor. En fråga som så småningom fick sin lösning.
Och genom ett starkt engagemang i mäklarnas branschråd förde han frågan om mäklarens status framåt.
– I allt jag gjorde fanns alltid tanken att höja mäklarens status och ta bort den hästhandlarstämpel som länge fanns.

Fler mäklarhistorier