Tidslinje

1902 - idag

Eric H Lundgren föds

Den 26 mars 1902 får Alma och Ernst en son som växer upp tillsammans med syskonen Conny, Lennart, Gunnar, Valborg och Barbro. Familjen bor i Stora Mellösa utanför Örebro och barnen uppfostras strängt. » Läs mer här

Svensk Fastighetsförmedling grundas

Han grundar Svensk Fastighetsförmedling 1937, då med huvudkontor i Linköping. Framför sig ser han redan tidigt en kedja som finns i hela landet. Eric H Lundgrens företagsbygge på Klostergatan i Linköping är vad vi i dag skulle kalla för en startup, ett nytt och snabbväxande entreprenörsbolag. » Läs mer här

Milstolpen 40 kontor

Redan två år efter grundandet, 1939, har kedjan 40 kontor över hela landet. » Läs mer här

Första kvinnliga mäklaren

Andra världskriget slog hårt mot Svensk Fastighetsförmedling. Hasse Hedberg i Malmköping, blev inkallad samtidigt som kontoret hade fullt av uppdrag. Hans initiativrika hustru, Eva, tog fram Instruktionsboken, läste den, och gjorde därefter många affärer. Eva Hedberg var troligen Sveriges första kvinnliga mäklare. » Läs mer här

Sektion som upphörde

Redan 1941 bildades en sektion i Eskilstuna, på initiativ av representanterna själva som bedrev ett samarbete. En idé som inledningsvis hade stöd från huvudkontoret. Men när sektionen började bli för självständig tolkade företagets grundare Eric H. Lundgren detta som »uppvigling« och sektionsarbetet fick upphöra för att återupptas först i slutet av femtiotalet då fem sektioner bildades. » Läs mer här

10-årsjubileum

Vid tioårsjubileumet 1947 var Svensk Fastighetsförmedling en etablerad kedja med 63 kontor från Ystad i söder till Luleå i norr. Företaget hade under den första tioårsperioden omsatt drygt en halv miljon kronor. Vid jubileumet den 24 mars 1947 hölls en kongress i Linköping där kedjans alla mäklare för allra första gången samlades.
» Läs mer här

Eric H Lundgren går bort

Efter Eric H. Lundgrens bortgång hade Svensk Fastighetsförmedling några tuffa år framför sig. » Läs mer här

Första sektionsmötet för Västsvenska sektionen

Redan medan Lundgren levde hade företaget gått i stå och medarbetarna på huvudkontoret ansåg att det behövdes drastiska förändringar för att lyfta verksamheten.
» Läs mer här

Rådet bildas

Ur sektionerna bildades SF:s Råd främst med syfte att säkerställa Svensk Fastighetsförmedlings framtid.
» Läs mer här

Bolaget överförs till kedjans representanter

Formen med en ensam ägare bedöms inte fungera längre. Även grundare Lundgren hade sagt att det kunde vara bättre med en konstruktion, där varje mäklare äger sitt kontor och Svensk Fastighetsförmedling blir en kedja.
» Läs mer här

Sven Wass blir VD

Efter Eric H Lundgrens bortgång blev Sven tillfrågad om han ville åta sig direktörskapet, vilket han gjorde, och vid bolagsbildningen var Sven den som helt naturligt fick ta på sig vd-rollen. » Läs mer här

Konkurrenten Fastighetsbyrån startas

Fastighetsbyrån, som då hette Svenska Sparbankernas fastighetsbyrå, bildades 1966 och hade mot slutet av sextiotalet börjat ta mark och på allvar konkurrera med Svensk Fastighetsförmedling som förlorade marknadsandelar. I början av sjuttiotalet blev Fastighetsbyrån marknadsledande och det tog närmare 15 år för Svensk Fastighetsförmedling att återta positionen som den främsta mäklarkedjan. » Läs mer här

Den allra första marknadschefen anställs

Ett steg i Svensk Fastighetsförmedlings arbete att få fart på verksamheten handlade främst om att effektivisera kontoren och deras arbete. Här var till exempel reklam- och marknadsfrågor en viktig del och en så kallad reklamkommitté med representanter från de olika sektionerna bildades och efter ytterligare ett par år, 1970, anställdes den allra första marknadschefen.
» Läs mer här

Nya jordabalken antas

Mäklaryrket förändrades och utvecklades under sjuttiotalet inte minst tack vare den nya Jordabalken som antogs 1972. Där fanns nya begrepp som till exempel »dolda fel«. Det här ställde höga krav på mäklarna och dess utbildning i framtiden. » Läs mer här

Idédebatt

I arbetet med att effektivisera verksamheten började man använda den statistik som kontoren redovisade och därmed fick kontoren ett krav på sig om att åstadkomma omsättning utifrån marknadsförutsättning. En viktig sammankomst under den här tiden var Idédebatt där man formulerade kraven som skulle ställas på kontoren. En åtgärd som inte gillades av alla representanter, men som accepterades. » Läs mer här

Stockholmsetableringen

Länge gick Svensk Fastighetsförmedling som katten kring het gröt när det gällde storstäderna. Malmö, Göteborg och Stockholm var vita fläckar på kartan. Trots den målmedvetna satsningen att vara den största fastighetsmäklarkedjan i Sverige dröjde det ända till 1974 innan Svensk Fastighetsförmedling gjorde slag i saken, då beslutade sig styrelsen för att satsa på Stockholmsmarknaden.
» Läs mer här

Milstolpe 159 kontor

Det faktum att byggande av villor ökade i början av sjuttiotalet gjorde att fastighetsmäklarbranschen, som i sig inte varit speciellt stor tidigare, nu fick ett rejält uppsving. En framgång som också avspeglade sig inom Svensk Fastighetsförmedling som under sjuttiotalet expanderade kraftigt. Under det här årtiondet ökade kedjan med 46 kontor vilket innebar hela 159 kontor 1979. Ett av dem låg i Varberg vilket syns på bilden. » Läs mer här

Svensk Företagsförmedling startades

En av många idéer som uppstod var att utveckla kedjans tjänster. Kan man sälja hus kan man sälja företag kom någon på och Svensk Företagsförmedling startade 1979. » Läs mer här

Nils Frelén blir VD

En person som betydde mycket för kedjans förvandling och som planterade den nya visionen och drev förändringsarbetet under sex år var Nils Frelén som blev vd 1982. Frelén, som för övrigt tidigare varit marknadschef på just Fastighetsbyrån, gav ny näring åt kedjan genom sina visioner och idéer – ofta med inspiration från USA. » Läs mer här

Ny logotyp med det röda huset

En rad förändringar som förde kedjan framåt gjordes under åttiotalet. Mest påtaglig var den nya profilen med det röda huset som togs fram 1983. Det var en profil som vid den tiden var nydanande och modern. Huset blev snabbt en känd symbol för Svensk Fastighetsförmedling. » Läs mer här

Kravet på registrerad fastighetsmäklare införs

En ny lag som reglerade fastighetsmäklarens verksamhet antogs 1984 och auktorisationen avskaffades därmed. För att få vara verksam fastighetsmäklare skulle man nu vara registrerad och Länsstyrelserna hade utsetts till tillsynsmyndighet. Tio år senare bildades en egen förvaltningsmyndighet, Fastighetsmäklarnämnden (fmn), för frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare. » Läs mer här

Banksamarbetet inleds

”Framtidskonferensen” i Sunne som hölls 1986 fick stor betydelse för kedjans framtid. Här diskuterades nämligen vikten av att inleda ett nära samarbete med någon bank för att kunna erbjuda kunderna finansiering av bostadsköpet. För att bli stora på fritidshusmarknaden var det dessutom en nödvändighet att ha en bankfinansiering att erbjuda kunderna – tidigare hade banken enbart belånat villor och lägenheter.
» Läs mer här

Milstolpe 190 kontor

Content » Läs mer här

Sfinxen utvecklas

För att ligga i framkant gällde det att ha ett mäklarsystem anpassat just för den egna verksamheten. Därför utvecklades Sfinxen, som skulle ge mäklarna möjlighet till uppdateringar, statistik och uppföljning.
» Läs mer här

Återtar platsen som marknadsledande

Efter nittiotalets kris återhämtade sig Svensk Fastighetsförmedling och tog snabbt marknadsandelar och återtog platsen som marknadsledande 1996.
» Läs mer här

Hemnet sjösätts

Även Internet kom tidigt att bli ett viktigt verktyg för kedjan, först och främst genom den egna hemsidan svenskfast.se men också genom Hemnet. » Läs mer här

Varudeklarerat startas

En milstolpe för Svensk Fastighetsförmedling är tilläggstjänsten Varudeklarerat som togs fram i slutet av nittiotalet i samarbete med Anticimex. Det här blev en tjänst som skapade trygghet för både säljare och köpare och gjorde att konflikter efter att köpet avslutats kunde undvikas. Än idag är det ingen annan mäklare på riksplanet som kopierat konceptet utan Svensk Fastighetsförmedling är ensam om just den här tjänsten.
» Läs mer här

Boförsäkringen startas

Boförsäkringen, i samarbete med Moderna Försäkringar, var ytterligare en tjänst som togs fram 2002. Idag finns även en Bosäkrat, en tilläggstjänst för bostadsrätter.
» Läs mer här

Fritt fram att ha flera representationer

Under alla år hade det funnits en regel som sa att ingen fick äga fler än två butiker. Orsaken var att man inom kedjan ville hindra att en enskild representant fick för stor dominans. Men det hämmade verksamheten i lika stor utsträckning eftersom det motverkade möjligheten att expandera och etablera sig på de vita fläckar som fanns på kartan. När beslutet togs, 2003, att det var fritt fram att ha flera representationer förändrades också avgiftssystemet. » Läs mer här

Ny grafisk profil speglar ett modernt företag

Sedan 2004 arbetar kedjan med att återta positionen på marknaden och gå från ett företag som uppfattats som tryggt och omodernt till en fastighetsmäklarkedja som uppfattas av kunderna som trygg, modern och ligger i tiden. » Läs mer här

Milstolpe 200 butiker

» Läs mer här

Först med egen Mäklarskola

2015 startar Svensk Fastighetsförmedling egen mäklarskola där eleverna kan kombinera jobb och studier. Skolan ger möjlighet att utföra utbildningen på 17 månader, vilket innebär en betydliget högre studietakt än traditionella heltidsstudier vid högskola. » Läs mer här

Hemnet säljs

Sajten säljs för 2 miljarder kronor till investeringsbolaget General Atlantic och ett konsortium, bestående av investerarna Pierre Siri, Henrik Persson och investmentbolaget Merro.
» Läs mer här

80-årsjubileum

Den 1 april är det 80 år sedan Eric H Lundgren öppnade Svensk Fastighetsförmedlings första mäklarkontor i Linköping, 1937. » Läs mer här