Willy Svahn

- ordförande 1990–97 och VD 1997–98

När Svensk Fastighetsförmedling ömsade skinn under åttio- och nittiotalet var den största utmaningen att alla butiker skulle jobba med ett gemensamt koncept. Willy Svahn var en av dem som såg fördelarna och att det skulle föra kedjan ett rejält steg framåt.

”Det gällde att förstå värdet av ett gemensamt koncept”

När Willy Svahn och ett par kollegor på Fastighetsbyrån fick erbjudandet att öppna en egen butik i Linköping under Svensk Fastighetsförmedlings flagg tackade de ja. Detta trots att Fastighetsbyrån då var helt dominerande – inte bara i Linköping utan i hela Sverige.
– Vi nappade på erbjudandet och såg de möjligheter som fanns.

Detta var 1986 när Svensk Fastighetsförmedling var mitt i sin stora förvandling. Snart hade Willy Svahn och hans kollegor etablerat sig och blev snabbt marknadsledande. Willy engagerade sig också i kedjan och bara efter några år var det han som hade ordförandeklubban i sin hand.
– Min främsta utmaning som ordförande var att skapa en gemensam företagskultur inom kedjan. Trots att vi var en kedja drevs varje litet företag fortfarande på sitt eget sätt. I stort sett det enda som var gemensamt var skylten ovanför dörren. Många tyckte att det var bra som det var, man ville ha stor frihet som egen företagare, men för kedjan och varumärket Svensk Fastighetsförmedling var det en svaghet.

Dra åt samma håll

Den stora uppgiften för Willy och kedjans styrelse var att få alla att förstå värdet av ett gemensamt koncept och att därmed behöva inskränka lite på sin frihet. Det var ett hårt arbete att övertyga representanterna om fördelarna och att det inte handlade om att ta ifrån dem makten. ”Det är skylten jag betalar för – för övrigt jobbar jag som jag vill”, var en vanlig inställning.
– I grunden fanns det ändå en sammanhållning, menar Willy. Det är väl den vi kan kalla för sf-andan och den gjorde nog att vi sist och slutligen ändå lyckades få representanterna att dra åt samma håll.
Det här var en av de byggstenar som lade grunden till framgången och att kedjan nu började ta marknadsandelar igen. Willy hade en öppen och god relation med Fastighetsbyrån och respektive marknadsandelar var aldrig någon hemlighet kedjorna emellan.
– Jag minns fortfarande när jag 1996 kunde presentera siffrorna som bekräftade att nu var Svensk Fastighetsförmedling den största fastighetsmäklarkedjan i Sverige igen.

Stort förtroende

Under Willys tid som mäklare inom Svensk Fastighetsförmedling, men också som ordförande och även en kort tid som vd, ömsade kedjan skinn.
– Vi blev mycket professionella och de förändringar vi gjorde, gjordes för att möta kundernas förändrade behov. Som mäklare var det en hållning jag uppskattade. Jag tror aldrig att man kan bli en riktigt duktig mäklare om pengar är enda drivkraften. En framgångsrik mäklare måste tycka att det är roligt att hjälpa människor i deras, för många, största affär i livet. Det är också en stort förtroende man har som mäklare att få jobba med människors hem, avslutar Willy.

Fler mäklarhistorier